Kancelaria


     Kancelaria powstała w 2013 roku. Prowadzi ją

radca prawny

dr Rafał Jerzy Kruszyński, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi pod numerem ŁD-M-1817.

      Rafał Jerzy Kruszyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia magisterskie prawnicze ukończył z wyróżnieniem, otrzymując na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego Medal „Za Chlubne Studia”. Na tym samym Wydziale ukończył także studia doktorskie, obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych.

      Kancelaria w sposób kompleksowy świadczy

obsługę prawną

na rzecz przedsiębiorców, instytucji (w tym również dostarcza

usług prawnych

na rzecz organów administracji publicznej) a także osób prywatnych.
dr Rafał Jerzy Kruszyński